Strona główna

 

Kierownik: Dr hab. n. med. Paweł Zawadzki

Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy ustnej i Implantologii

Tel.: (+48 22) 502 17 97
Faks: (+48 22) 502 21 33


Kampus Lindleya
Lindley'a 4 paw. 4
02-005 Warszawa