Jesteś tutaj

Działalność leczniczo-usługowa

  • Zorganizowanie pierwszego w Polsce Ośrodka Diagnostyczno-Leczniczej Artroskopii Stawów Skroniowo-Żuchwowych przy Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej
  • Wyposażenie placówki w nowoczesny sprzęt endoskopowy
  • Utworzenie Konsorcjum: "Centrum Komputerowego Wspierania Chirurgii Głowy" (Center for Computer Assisted Head Surgery), którego obszrem zainteresowania są prace naukowe, badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe w dziedzinie inżynierii biomedycznej ze szczególnym uwzględnieniem metod komputerowego wspomagania chirurgii głowy. W skład konsorcjum wchodzą: Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej WUM, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im.M.Mossakowskiego PAN i Instytut Lotnictwa w Warszawie.