Jesteś tutaj

Osiągnięcia

Wprowadzone metody diagnostyczne i lecznicze:

 

- Wdrożenie technik endoskopowych w leczeniu złamań, nowotworów oraz schorzeń dużych gruczołów ślinowych

- Opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej artroskopowych zabiegów diagnostyczno-chirurgicznych w patologii stawów skroniowo-żuchwowych

- Opracowanie oraz wdrożenie do praktyki kliniczno-anatomopatologicznej klasyfikacji różnorodnych złamań oczodołów i szkieletu czaszkowo-twarzowego

- Opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej mało znanej w kraju metody chirurgicznej dekompresji oczodołów w leczeniu złośliwego wytrzeszczu naciekowo-obrzękowego w chorobie Gravesa

- Opracowanie i wprowadzenie do praktyki klinicznej metod chirurgicznego leczenia różnorodnych złamań oczodołów, w zależności od ich kliniczno-anatomopatologicznego typu.

- Opracowanie taktyki chirurgicznej oraz wdrożenie do praktyki klinicznej zasad plastyki kostno-oponowej u chorych z rozległymi, pourazowymi uszkodzeniami podstawy przedniego dołu czaszki, powikłanymi rozdarciem opony twardej i wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego przez nos lub odmą wewnątrzczaszkową

- Opracowanie i wdrożenie taktyki chirurgicznej w złośliwych nowotworach oczodołu, polegającej na podokostnowej egzenteracji jego zawartości, z następową transpozycją mięśnia skroniowego do jamy oczodołowej - zapewniającą utworzenie podłoża dla utrzymania protezy gałki ocznej

- Opracowanie i wdrożenie postępowania diagnostyczno-leczniczego w chłoniakach nieziarniczych oczodołu

- Opracowanie i wdrożenie taktyki chirurgicznej w leczeniu guzów zlokalizowanych na granicy podstawy czaszki i twarzy

- Opracowanie i wdrożenie klasyfikacji oraz kryteriów zaawansowania choroby s.s.ż w grupach kliniczno-etiologicznych, zależnych od czasu jej trwania

- Opracowanie i wdrożenie leczenia złamań wyrostków kłykciowych żuchwy za pomocą minipłytkowej osteosyntezy z cięcia zażuchwowego

- Opracowanie i wdrożenie wewnątrzustnej osteosyntezy złamań wyrostków stawowych żuchwy z asystą endoskopu

- Opracowania standardów postępowania w nagłych przypadkach zagrożenia życia w gabinecie stomatologicznym

- Wdrożenie leczenia niektórych schorzeń zatok obocznych nosa za pomocą endoskopii oraz schorzeń ślinianek za pomocą sialoendoskopii